logotyp
61 102 74 40
61 102 74 40 biuro@technologiefiltracyjne.pl
ul. Jeżynowa 29, 62-080 Sady
NIP: 800 900 10 20
Menu
Menu
13.02.2023

Systemy filtracji powietrza w przemyśle ciężkim

Filtry przemysłowe Serwis

Przemysł ciężki jest nieodzowną gałęzią każdej dobrze rozwiniętej gospodarki. Jego zadaniem jest wytwarzanie maszyn i półproduktów, wykorzystywanych następnie w innych gałęziach produkcji. Przemysł ciężki jest też obwiniany za największe i najniebezpieczniejsze zanieczyszczenia środowiska naturalnego.
Ta sytuacja jednak szybko się zmienia.

Nowe normy bezpieczeństwa i nowe technologie

Dyrektywy Unii Europejskiej i prawa krajowe od wielu lat zmuszają przemysł ciężki do minimalizowania wydzielania trujących i niebezpiecznych dla zdrowia ludzi i środowiska gazów oraz odpadów produkcyjnych. Normy oraz zdrowy rozsądek zmusza zatem przemysłowców do poszukiwania pewnych i opłacalnych rozwiązań, które zapewnią czyste powietrze w miejscu pracy oraz w najbliższym otoczeniu fabryk.

Firma Herding jest czołowym producentem systemów filtracyjnych przeznaczonych dla przemysłu ciężkiego oraz mniejszych zakładów. Często specjaliści Herding odpowiadają na konkretne zapotrzebowanie kierowane przez określoną fabrykę, przygotowując system filtracyjne zgodnie z prowadzoną działalnością, zagrożeniami pyłami przemysłowymi oraz obsługiwaną przestrzenią. Ważnym jednak elementem polityki funkcjonowania firmy Herding jest wyprzedzanie potrzeb klientów.

W oparciu o istniejące przepisy bezpieczeństwa i normy firma Herding projektuje systemy filtracyjne, które redukują emisje pyłów przemysłowych nawet do 10 razy przekraczającą wyznaczone standardy.

Innowacyjność systemów filtracyjnych dla przemysłu ciężkiego

Przemysł budowlany, chemiczny, elektromaszynowy, metalurgiczny różnią się między sobą stosowanymi i przetwarzanymi materiałami. Jest jednak element wspólny: duże straty w podanych działach przemysłu przynoszą pyły, w których zawarte są cząsteczki obrabianych surowców. Oprócz strat materialnych, pyły te zagrażają bezpośrednio zdrowiu zatrudnionych pracowników, a w konsekwencji także środowisku.

Innowacyjność systemów filtracyjnych Herding polega na tym, że większość z tych cząstek, po przechwyceniu przez filtr, może ponownie wrócić do procesu produkcyjnego.

Korzyści zatem są wielostronne:
· czyste powietrze w halach produkcyjnych,
· zdrowie pracowników,
· wydłużenie sprawności maszyn, na których nie osadzają się zanieczyszczenia,
· odzyskiwanie surowców,
· ekonomiczna i niezawodna praca systemów filtracyjnych
· brak przestojów produkcyjnych,
· czyste środowisko.

Przemysł ciężki, dzięki najnowszym technologiom i innowacyjności filtrów, nie jest już skazany na zatruwanie natury.