logotyp
61 102 74 40
61 102 74 40 biuro@technologiefiltracyjne.pl
ul. Jeżynowa 29, 62-080 Sady
NIP: 800 900 10 20
Menu
Menu
26.10.2022

Usługi związane z produktami oferowanymi przez firmę Herding

Systemy filtracji przemysłowej oraz związane z nimi produkty oferowane przez firmę Herding wymagają odpowiedniej pielęgnacji i serwisowania, jednak klienci korzystający z naszych usług nie są pozostawieni sami sobie. Nasza firma zapewnia szereg usług, dzięki którym korzystanie z rozwiązań od Herding jest jeszcze wygodniejsze i bezproblemowe. 

Technologia pomiarowa 

Dzięki naszemu bogatemu wyposażeniu pomiarowemu rejestrujemy i mierzymy parametry wymagane przy technologii filtracyjnej. Nasz system zarządzania jakością gwarantuje coroczny monitoring czujników, dzięki czemu można mieć pewność, że są one zweryfikowane i prawidłowo skalibrowane. 

W przypadku zadań pomiarowych ważne jest nie tylko stosowanie prawidłowej i dobrze skalibrowanej technologii pomiarowej. Wiedza i biegłość przy wyborze punktu pomiarowego jest podstawowym warunkiem uzyskania poprawnego wyniku pomiaru. 

Niezbędną wiedzę i doświadczenie przy obsłudze urządzeń pomiarowych oraz prawidłowe rozmieszczenie lub zastosowanie opracowanej przez Herding technologii, zapewnia nasz wykwalifikowany zespół serwisowy. Na szkoleniach i warsztatach dla pracowników doświadczenia są wymieniane w celu uzyskania znaczących wyników dla przyszłych zadań pomiarowych. 

Pomiar objętości powietrza 

W przypadku maszyn pyłochłonnych, ważna jest akwizycja parametrów charakterystycznych dla procesu. Mierzona jest ona przez zespół serwisowy podczas wytwarzania pyłu, odpylania i transportu pyłu rurociągiem. 

Czynniki wpływające na odpylanie, takie jak przepływ krzyżowy, termika itp. są uwzględniane, rejestrowane i oceniane przez serwisantów. Ponadto nasi eksperci dopasowują odpowiednie propozycje rozwiązań dla środków konstrukcyjnych, by osiągnąć najbardziej optymalne dla danego systemu warunki odpylania. 

Pomiary ilościowe objętości powietrza jako podstawy parametrów eksploatacyjnych wykonywane są izokinetycznie w odpowiednio zwymiarowanych rurociągach pomiarowych. Przybliżone pomiary wykonuje się za pomocą anemometru łopatkowego. 

Pomiar stężenia czystego gazu

Urządzenie do pomiaru światła rozproszonego Herding, służy do pomiaru stężenia gazów czystych po stronie powietrza wylotowego. Uznane pomiary wykonywane są przez niezależne instytuty, z którymi współpracuje nasza firma. Testy wykonywane są zgodnie z TA-Luft lub odpowiednimi dla danego kraju wytycznymi, a ich wyniki zostają podsumowane w protokołach pomiarowych. 

Pomiar ciśnienia 

Prowadzona jest także rejestracja rezystancji (straty ciśnienia) systemu lub urządzenia filtrującego, jego elementów zewnętrznych, takich jak rurociąg oraz instalacji opcjonalnych (preseparator itp.). Pomiar różnicy ciśnień elementów filtrujących pobierany jest online w celu prowadzenia procesu filtracji. Do usługi wlicza się także monitorowanie sprężonego powietrza w układzie czyszczącym. Istniejące nadciśnienie jest rejestrowane i oceniane za pomocą cyfrowych i/lub analogowych czujników ciśnienia. 

Pomiar poboru mocy napędów elektrycznych 

Pomiar charakterystyki wentylatora odbywa się poprzez zmierzenie objętości i ciśnienia powietrza oraz rejestrację poboru mocy. W celu monitorowania i ochrony napędów elektrycznych przeprowadza się również pomiar online zużycia energii. 

Temperatura i wilgotność powietrza procesowego 

Te parametry procesu są ważne dla prawidłowej konstrukcji wentylatora (korekta gęstości). Należy je regularnie kontrolować, aby zapobiegać ewentualnym problemom przy pracy urządzenia. 

Pomiar dźwięku 

Testy poziomu ciśnienia akustycznego w odległości 1 m od systemu filtrów można wykonywać w warunkach pola swobodnego zgodnie z wytycznymi dla maszyn bez określonych miejsc pracy. 

Pomiary na miejscu służą przede wszystkim do rejestrowania sytuacji akustycznej, biorąc pod uwagę instalację systemu filtrów w zakładach produkcyjnych i parkach maszynowych. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów można opracować i przedstawić sugestie dotyczące środków ochrony przed hałasem. 

Oprócz pomiaru poziomu ciśnienia akustycznego możliwe jest również wykonanie analiz częstotliwości. Z otrzymanych w ten sposób danych można wyprowadzić ukierunkowane środki izolacji akustycznej. 

Skorzystaj z przygotowanego przez nas know-how i sprzętu pomiarowego firmy Herding.

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy chętnie odpowiedzą na pytania dotyczące usług świadczonych przez Herding.