logotyp
61 102 74 40
61 102 74 40 biuro@technologiefiltracyjne.pl
ul. Jeżynowa 29, 62-080 Sady
NIP: 800 900 10 20
Menu
Menu
10.07.2023

Bezpieczeństwo i higiena pracy w kontekście odpylania przemysłowego

Filtry przemysłowe Serwis

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w każdym zakładzie i fabryce wprowadzane są przepisy ogólne i szczegółowe, bowiem zapewnienie jak najlepszych stanowisk pracy oraz dbałość o zdrowie pracowników musi być podstawową zasadą dla każdego pracodawcy. Dotyczy to również zabezpieczania maszyn, żeby funkcjonowały sprawnie i wydajnie. W obu wypadkach, jednym z podstawowych zagrożeń jest zapylenie.

Zagrożenia wynikające z zapylenia

Bez względu na rozwiniętą technologię wdrażaną w zakładach pracy podczas procesu produkcyjnego dochodzi do emisji przez maszyny i urządzenia pyłów przemysłowych. Pyły w tym zakresie definiowane są jako mocno rozdrobnione substancje mineralne, których wielkość cząstek nie przekracza 300 µm. Pyły, które powstają w wyniku różnego typu obróbek, takich jak kruszenie, ścieranie czy palenie, mogą osadzać się na podłodze lub maszynach albo unosić się w powietrzu w postaci aerozolu, a nawet obłoków pyłowych. Niebezpieczeństwa wynikające z zapylanie są zatem wielowymiarowe: wdychane mogą powodować dyskomfort pracy a w konsekwencji również problemy ze zdrowiem pracowników i ich niedyspozyc

Główne etapy odpylania przemysłowego

Odpylanie można podzielić na cztery najważniejsze etapy:

  1. Ukierunkowanie ruchu gazu, który transportuje cząsteczki pyłu.
  2. Koagulacja, czyli łączenie cząstek pyłu w większe grupy.
  3. Separacja, a więc oddzielanie pyłu od gazu.
  4. Ewakuacja, czyli usuwanie lub zagospodarowywanie pyłów.

Najczęściej spotykanymi typami pozbywania się pyłów jest filtracja na sucho i na mokro. Podczas procesu filtracji suchej wykorzystywany jest efekt sitowy, to znaczy, że gaz z pyłem przepływa przez suche warstwy porowate, na których osadzają się pyły. W wypadku filtracji mokrej medium filtracyjnym jest ciecz, dzięki czemu można wykorzystać zjawiska dyfuzji, adsorpcji i kondensacji.

Wybór filtrów i ich znaczenie dla bezpieczeństwa

Wybór systemu filtracyjnego nie może być przypadkowy. Należy szczegółowo określić rodzaj produkcji i wynikające z niej powstawanie pyłów. Dzięki temu łatwo można przedstawić swoje oczekiwania podczas konsultacji z producentami filtrów. Warto bowiem pamiętać, że firmy specjalizujące się w produkcji systemów filtracyjnych z łatwością dostosują sprzęt do konkretnych wymagań, aby – wraz z pracodawcą – zapewnić maksymalnie najczystsze warunki pracy oraz bezpieczeństwo wszystkich pracowników i maszyn.