logotyp
61 102 74 40
61 102 74 40 biuro@technologiefiltracyjne.pl
ul. Jeżynowa 29, 62-080 Sady
NIP: 800 900 10 20
Menu
Menu
17.02.2023

Co to jest Dyrektywa Atex i jakie ma znaczenie w przemyśle?

Filtry przemysłowe Serwis

Bezpieczeństwo pracy to najważniejsze zadanie, jakie stoi przed pracodawcą. Dotyczy ono w równym stopniu osób, które zatrudnione są w biurach, jak również w przemyśle. W zależności jednak od warunków i specyfiki wykonywanego zawodu zagrożenia mają różną naturę, a konkretne normy ściśle odpowiadają potrzebom odpowiednich gałęzi gospodarki.

Wprowadzenie Dyrektywy Atex

W celu ochrony życia i zdrowia pracowników narażonych na kontakt z materiałami wybuchowymi lub też przebywających w strefach potencjalnie zagrożonych wybuchem Unia Europejska wprowadziła przepisy, których zadaniem jest przeciwdziałanie możliwości negatywnych skutków wybuchu w miejscu pracy. Atex – z francuskiego Atmosphères Explosibles – pierwotnie dotyczył wymagań, jakie muszą spełniać urządzenia stosowane w strefach zagrożonych wybuchem. Precyzował również minimalne wymagania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pracowników.
Pierwsza wersja dyrektywy (ATEX 95) o numerze 94/9/WE z 23 marca 1994 roku ujednolicała przepisy państw członkowskich UE w zakresie systemów ochronnych i urządzeń używanych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Jej rozszerzona wersja, która jest dziś stosowana, została przyjęta przez Parlament Europejski 26 lutego 2014 roku pod nazwą ATEX 2014/34/UE (ATEX 114). Nakłada ona obowiązek na producentów zapewnienia bezpiecznych urządzeń. Dopuszczone do użytku w przestrzeniach potencjalnie narażonych na wybuch mogą być tylko te urządzenia, które otrzymały certyfikat Atex.

W Polsce dyrektywa ATEX 114 obowiązuje od 06 czerwca 2016 roku.

Dopełnieniem dyrektywy ATEX 114 jest dyrektywa ATEX 137 (1999/92/WE) przyjęta przez UE 16 grudnia 1999 roku, która precyzuje minimalne wymagania związane z poprawą bezpieczeństwa pracowników w przestrzeniach narażonych na wybuchy. Dyrektywa ATEX 137 dotyczy użytkowników i pracodawców.

Systemy filtracyjne i ich zgodność z dyrektywą ATEX 114

Firma Herding ściśle przestrzega wszystkich zasad wyznaczonych w dyrektywie ATEX 114. Systemy filtracyjne konstruowane są przy pełnej konsultacji z użytkownikami i odpowiadają na specyficzne wymagania, uzależnionych od typu produkcji i występujących pyłów przemysłowych. Innowacyjność filtrów Herding dotyczy przede wszystkim prewencji w ochronie przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej, ale także recyrkulacji powietrza, co zapewnia bezpieczeństwo pracy. Prócz najwyższej klasy urządzeń filtrujących, Herding zapewnia również szkolenia BHP, aby podnieść świadomość o zagrożeniach.