logotyp
61 102 74 40
61 102 74 40 biuro@technologiefiltracyjne.pl
ul. Jeżynowa 29, 62-080 Sady
NIP: 800 900 10 20
Menu
Menu
09.11.2022

Dyrektywa ATEX w systemach odpylania przemysłowego

Filtry przemysłowe Serwis

Dyrektywa ATEX określa przepisy dotyczące działania maszyn w miejscach zagrożonych wybuchem i zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom tychże obszarów. Firma Herding, jako producent systemów odpylania przemysłowego, jest zobowiązania do stosowania się do wytycznych zawartych we wspomnianym dokumencie. Co to oznacza w praktyce? 

Co wynika z dyrektywy ATEX? 

Nazwa ATEX wzięła się od słów ATmosphères i EXplosibles, które oznaczają atmosferę wybuchową. Dyrektywa ATEX (a dokładniej 95 94/9/WE i 137 99/92/WE) zakłada, że każde wprowadzane na rynek urządzenie elektryczne i nieelektryczne, które będzie użytkowane w warunkach zagrożonych wybuchem, może zostać dopuszczone do użytku na rynku UE tylko wówczas, gdy będzie zgodne z niniejszą dyrektywą. Określa także środki ostrożności i ochrony zdrowia pracowników przebywających w miejscach zagrożonych wybuchem. Zgodnie z dyrektywą ATEX pracodawcy są zatem zobowiązani do podjęcia wszelkich działań, dzięki którym będzie możliwe uniknięcie tworzenia się atmosfery wybuchowej. Konieczne jest więc określenie, które obszary są objęte ryzykiem wybuchu (z podziałem na strefy) oraz stworzenie instrukcji obsługi, która wskaże, jak postępować z niebezpiecznymi maszynami czy substancjami. 

Realizacje Herding a założenia ATEX 

Zgodnie z ATEX każdy producent i operator musi przeprowadzić dokładną analizę warunków pracy urządzenia. Firma Herding posiada dużą wiedzę w zakresie analizy, zintegrowanego bezpieczeństwa przeciwwybuchowego i oceny ryzyka, dzięki czemu może zaprojektować urządzenia o konstrukcji, która spełni wytyczne ATEX w każdym calu. Dzięki filtrowi spiekanemu z powłoką PTFE do klasycznej filtracji powierzchniowej i z systemem uszczelniającym nie następuje przenikanie pyłu ani przebicie filtra. W związku z tym w pomieszczeniu z czystym gazem nie ma atmosfery wybuchowej, a co za tym idzie, zagrożenia wybuchem. Płytowe filtry Herding są niezawodne w swym działaniu, a za sprawą kompaktowej i sztywnej obudowy filtrów pomieszczenie gazu czystego może być pozbawione stref.

Wszystkich zainteresowanych realizacjami firmy Herding i możliwościami, jakie daje współpraca z nami, serdecznie zapraszamy do kontaktu. Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania.