logotyp
61 102 74 40
61 102 74 40 biuro@technologiefiltracyjne.pl
ul. Jeżynowa 29, 62-080 Sady
NIP: 800 900 10 20
Menu
Menu
12.04.2023

Filtracja sucha w procesie odpylania powietrza przemysłowego

Filtry przemysłowe Serwis

Filtracja powietrza jest podstawowym zadaniem we wszystkich gałęziach przemysłu. Należy to do jednych z najważniejszych przepisów bhp. Zapewnia to nie tylko zdrowie pracowników, ale także ochrony urządzeń i maszyn. Aby wybrać najbardziej odpowiedni system filtracyjny, konieczne jest uświadomienie sobie, jakie zanieczyszczenia i pyły powstają procesie produkcyjnym.

Na czym polega filtracja słucha?

W odróżnieniu od filtracji mokrej, w której medium filtracyjne stanowi woda, w procesie filtracji suchej oczyszczanie zanieczyszczonego powietrza zachodzi na suchych materiałach filtracyjnych. Do najczęstszych i najchętniej stosowanych należą: tkaniny, włókniny, maty papierowe, poliester i celuloza.
Sam proces oczyszczania polega na tym, że gaz (powietrze) zanieczyszczony pyłami produkcyjnymi przepływa przez materiał filtrujący, na których zatrzymują się cząstki zanieczyszczeń o średnicy nawet mniejszej niż 1μm. Poza medium filtrujące przedostaje się zatem całkowicie czyste powietrze, które trafia do przestrzeni zakładu.

Zastosowanie filtracji suchej

Suche oczyszczanie powietrza najlepiej sprawdza się tam, gdzie w procesie produkcji powstają pyły suche. Jest to ważne nie tylko ze względu na jakość otrzymywanego przefiltrowanego powietrza, ale także dlatego, że taki typ pyłów łatwo można otrzepać z medium filtracyjnego, dzięki czemu funkcjonowanie sprzętu jest długie i niezawodne. Filtracja sucha znajduje zastosowanie w takich branżach jak: spożywczea, mineralna, drzewna, cementowa, a nawet w hutach, ciepłowniach oraz elektrowniach. W zależności od potrzeb branży należy wybrać optymalne materiały, ich gramaturę i przepuszczalność.

Atuty suchej filtracji

Użycie materiałowych mediów filtracyjnych zapewnia tanie stosowanie filtrów suchych. Jednocześnie można mieć pewność co do wysokiej jakości oczyszczonego powietrza. W opisanym wyżej procesie filtracji suchej zostało zaznaczone, że pyły osadzają się na powierzchni medium. Oznacza to, że w ten sposób one same zaczynają tworzyć dodatkową warstwę filtrującą. Należy jednak pamiętać, że choć przez medium przedostaje się coraz czystsze powietrze, to jednak z czasem zmniejsza się ciśnienie zasysanego gazu. Odpowiednia kontrola powinna w tym momencie spowodować, że materiał filtra zostanie zdjęty, otrzepany z przechwyconych pyłów i ponownie zamontowany. Gwarantuje to bezpieczeństwo pracy systemu filtrującego, przedłuża jego żywotność i pewność procesu filtracji.

Przed instalacją radzimy skontaktować się z konsultantami producenta odpylaczy, aby otrzymać najlepszą ofertę i system filtracji na mokro najbardziej odpowiedni do prowadzonej działalności.