logotyp
61 102 74 40
61 102 74 40 biuro@technologiefiltracyjne.pl
ul. Jeżynowa 29, 62-080 Sady
NIP: 800 900 10 20
Menu
Menu
13.03.2023

Jak działają filtry patronowe w procesie odpylania powietrza?

Filtry przemysłowe Serwis

Zróżnicowanie zagrożeń związanych z pyłami przemysłowymi dotyczy zawsze specyfiki produkcji, wykorzystywanych materiałów i techniki ich obróbki. Pełna świadomość występujących typów pyłów pozwala na zastosowanie odpowiednich systemów filtrujących, aby zapewnić jak największe bezpieczeństwo pracy.

Zastosowanie filtrów patronowych

Funkcją filtrów patronowych jest wychwytywanie z powietrza unoszących się pyłów suchych, nie klejących się i nie zagrożonych wybuchem. Ich wysoka skuteczność, aż do 99,95%, pozwala przechwytywać cząsteczki pyłów mniejszych niż 0,4µm. Zapewnia to maksymalną wentylację powietrza w miejscu pracy.
Filtry patronowe wykorzystywane są przede wszystkich w następujących gałęziach przemysłu oraz podczas określonych procesów obróbki:

  • przemysł chemiczny;
  • przemysł farmaceutyczny
  • przemysł tekstylny;
  • przemysł spożywczy;
  • przemysł papierniczy;
  • dymy spawalnicze;
  • pyły szlifierskie;
  • pyły przesypowe suche;
  • dymy przy cięciu termicznym;
  • pyły przy piaskowaniu.

Duża różnorodność typów filtrów patronowych wynika ze specyfiki pyłów i dopasowanie filtra powinno być zawsze wynikiem konsultacji użytkownika/pracodawcy z producentem filtrów. Najczęściej stosowanymi rodzajami filtrów patronowych są filtru celulozowe, poliestrowe lub celulozowo-polietrowe. Wkłady patronowe mogą posiadać dodatkowe elementy i zabezpieczenia konieczne dla specyficznych typów pyłów. Mogą zatem być dodatkowo wzmocnione i wielowarstwowe, mieć powłoki odporne na wodę i oleje, antyelektrostatyczne czy trudnopalne.

Zalety filtrów patronowych

Prócz wysokiej skuteczności w filtrowaniu i wentylowaniu powietrza, niewątpliwą zaletą filtrów patronowych jest ich duża wytrzymałość i ekonomiczność. Dzięki zastosowanym materiałom filtrów można wielokrotnie używać i regenerować. Czyszczenie powierzchni filtrów jedynie sprężonym powietrzem gwarantuje niezawodność ich funkcjonowania. Dodatkowym powodem, dla którego przemysłowcy decydują się na montaż filtrów patronowych, jest fakt, że w zależności od powierzchni, jaką dysponuje zakład, można łatwo zastosować odpowiedni kształt i wielkość filtrów. Najczęściej wybieranymi typami są filtry walcowe, stożkowe i eliptyczne.

Filtry patronowe sprawdzają się równie dobrze w przestrzeniach zamkniętych, ale również na poza warsztatami czy halami produkcyjnymi. W obu wypadkach ich podstawowa funkcja, jaką jest przechwycenie pyłów nim zagrożą układowi oddechowemu pracowników, zostaje w pełni spełniona.