logotyp
61 102 74 40
61 102 74 40 biuro@technologiefiltracyjne.pl
ul. Jeżynowa 29, 62-080 Sady
NIP: 800 900 10 20
Menu
Menu
09.11.2022

Systemy odpylania pyłów. Rozwiązania systemowe dla przemysłu ciężkiego

Filtry przemysłowe Serwis

Przemysł ciężki jest jednym z największych filarów światowej gospodarki. Duże fabryki generują ogromne ilości pyłu, który jest nieodłącznym produktem ubocznym procesu produkcji. Taki pył może powodować wiele problemów podczas wytwarzania towaru, ponieważ zanieczyszcza on produkt końcowy i stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzi i pracy maszyn. Systemy odpylające pozwalają na polepszenie warunków pracy, podniesienie jakości produktu końcowego oraz oszczędność materiału. Przedstawiamy rozwiązania systemowe dostosowane do przemysłu ciężkiego

Pyły występujące w przemyśle ciężkim 

Przemysł ciężki obejmuje bardzo wiele branż, ponieważ pod tym pojęciem kryje się właściwie cała działalność dla przemysłu. Budowa maszyn i pojazdów, a także budownictwo i wydobycie minerałów można zaliczyć właśnie do przemysłu ciężkiego. Pyły powstające podczas obróbki metali i tworzyw sztucznych są szkodliwe dla zdrowia pracowników i zanieczyszczają środowisko, dlatego konieczne jest ich odpylanie. Często w przemyśle ciężkim występują także pyły palne i wybuchowe, przez co system odpylający musi być dostosowany do pracy w tych warunkach. 

Systemowe rozwiązania firmy Herding dla przemysłu ciężkiego 

Firma Herding oferuje wachlarz możliwości, jeśli chodzi o systemy odpylania pyłów w przemyśle ciężkim. W zależności od potrzeb i oczekiwań danego przedsiębiorstwa, nasze rozwiązania mogą być dopasowywane indywidualnie do klienta. W przypadku rozwiązań systemowych od Herding, proces odpylania zapewnia pełen zakres usług. Pył jest wychwytywany przez urządzenie i transportowany do filtrów, gdzie zostaje odseparowany od oczyszczonego gazu, a sposób pakowania pakietów z pyłem umożliwia nie tylko łatwą utylizację, lecz także odzyskanie produktu.

Indywidualne ulepszenia dla najwyższej skuteczności 

Na każdym etapie projektowania systemu uwzględniane są potrzeby klienta. Dzięki temu możliwe jest wprowadzenie modyfikacji i ulepszeń, które zwiększą efektywność urządzenia oraz spełnią najwyższe oczekiwania. W zależności od charakterystyki pyłu, w rozwiązaniach Herding możliwe jest zastosowanie konstrukcji specjalnych w celu, np. tłumienia wybuchu w przypadku występowania atmosfery wybuchowej oraz elementów eliminujących źródła zapłonu. 

Ulepszenia są możliwe również dla pyłów ściernych. Większość popularnych mediów filtracyjnych nie jest dostosowana do pracy przy pyłach ściernych, przez co spada ich żywotność. Filtry lamelowe spiekane opracowane przez firmę Herding są wysoce odporne na ścieranie, a dodatkowo mogą zostać pokryte powłoką podnoszącą ich wytrzymałość. 

Systemy odpylania w przemyśle ciężkim pozwalają na zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków pracy oraz podniesienie jakości produktu końcowego. Nasze rozwiązania systemowe mogą być indywidualnie dostosowywane do klientów, dzięki czemu gwarantują najwyższą skuteczność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu!