logotyp
61 102 74 40
61 102 74 40 biuro@technologiefiltracyjne.pl
ul. Jeżynowa 29, 62-080 Sady
NIP: 800 900 10 20
Menu
Menu
26.10.2022

W jaki sposób sporządzić dokument ochrony przeciwwybuchowej zgodny z ATEX?

Filtry przemysłowe Serwis

Według wytycznych zawartych w ATEX, przedsiębiorstwa powinny sporządzić dokument, w którym przedstawione będą środki ochrony przeciwwybuchowej. Musi być on spisany w określony sposób i nie może w nim zabraknąć wymaganych przez dyrektywy informacji. Podpowiadamy, jak stworzyć dla swojego przedsiębiorstwa dokument ochrony przeciwwybuchowej zgodny w ATEX. 

Co powinno znaleźć się w dokumencie ochrony przeciwwybuchowej 

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia o Bezpieczeństwie Przemysłowym BetrSichV, w dokumencie ochrony przeciwwybuchowej należy uwzględnić następujące elementy:

  •  przeznaczenie, 
  • definicja obszaru operacyjnego z interfejsami i opis procedury,
  • parametry wybuchowe substancji niebezpiecznych,
  • ocena ryzyka podstawowych środków ochronnych, 
  • definicja strefy wtórnych środków ochronnych, 
  • analiza źródła zapłonu i ryzyka zapłonu, 
  • koncepcja ochrony przeciwwybuchowej, 
  • środki techniczne środków organizacyjnych wtórnej i trzeciorzędowej ochrony przeciwwybuchowej (z organizacją operacyjną),
  • załączniki, świadectwa badań, karty charakterystyki. 
  • opis właściwości przeciwwybuchowych substancji niebezpiecznych jest istotnym punktem w dokumencie ochrony przeciwwybuchowej (w tym miejscu należy wymienić palne gazy lub palny pył oraz interakcję między osadzającym się i wirującym pyłem a wynikającymi z tego zagrożeniami, np. właściwości wybuchowe farb proszkowych). 

Gdzie szukać danych, które powinny być zawarte w dokumencie? 

Parametry potrzebne do sporządzenia dokumentu ochrony przeciwwybuchowej można znaleźć w kartach charakterystyki. Jeśli nie są one dostępne, należy przeprowadzić odpowiednie przeszukanie literatury. Pomocny może okazać się raport BIA 12/97: „Charakterystyka palna i wybuchowa pyłu” oraz baza danych GESTIS-Staub-Ex na stronie internetowej głównego stowarzyszenia stowarzyszeń zawodowych HVBG (www.hvbg.de). 

Dokładna zgodność wartości podanych w kompendiach, zwłaszcza rozkładu uziarnienia, z wartościami faktycznie obecnego pyłu musi zostać zweryfikowana krytycznie. Jeżeli nie pojawią się żadne podobieństwa, należy przeprowadzić badania w instytutach. Badania dla osadzonego i zawirowanego pyłu są określone w VDI 2263.

Prawidłowe sporządzenie dokumentu ochrony przeciwwybuchowej nie tylko zabezpiecza przed karą w razie przeprowadzenia kontroli w przedsiębiorstwie. Jest to przede wszystkim dokument, mający służyć bezpieczeństwu pracowników i zminimalizowaniu ryzyka w miejscu pracy. Do tworzenia takiego dokumentu należy podejść rzetelnie i odpowiedzialnie.