logotyp
61 102 74 40
61 102 74 40 biuro@technologiefiltracyjne.pl
ul. Jeżynowa 29, 62-080 Sady
NIP: 800 900 10 20
Menu
Menu
29.12.2022

Wpływ pyłów przemysłowych na środowisko naturalne

Filtry przemysłowe Serwis

Rosnąca świadomość społeczna dotycząca ochrony przyrody jest niezwykle ważnym procesem, którego celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom industrializacji. Pyły przemysłowe, nadmierne zużycie paliw ropopochodnych, nierozsądne ogrzewanie domów i mieszkań odpadami wciąż wywołują destrukcję flory i fauny, przyczyniają się do powstawania wielu chorób cywilizacyjnych i skracania życia. Powiększa się też dziura ozonowa, a ta bezpośrednio zagraża całej Ziemi.

Wysokie wymagania i standardy, jakie Unia Europejska postawiła przed przemysłem w celu ograniczenia emisji pyłów przemysłowych i gazów, spowodowały, że wiele branż w obawie przed wysokimi karami zaczęło wdrażać środki, które są zgodne z zasadami ekologii. Byłoby to jednak trudne, a często nawet niemożliwe, bez wykorzystania nowoczesnych technologii.

W tym zakresie firma Herding nie tylko odpowiada na zapotrzebowanie przemysłowców, ale wyprzedza oczekiwania, proponując innowacyjne technologie i sprzęt do redukcji pyłów przemysłowych i ochrony środowiska. Badania naukowe i praktyka udowodniły, że tradycyjne sposoby odpylania są zawodne. Poza zasięgiem zdolności wyłapywania przez filtry starego typu pozostawały cząsteczki o małych średnicach do 10 μm. Te zaś uwalniane do atmosfery w niewidoczny sposób zatruwały zbiorniki wodne i żywe organizmy. Filtry metalowe spiekane firmy Herding zaprojektowane i wyprodukowane zostały tak, żeby skutecznie przechwytywać i odprowadzać pyły o niezwykłej małej gradacji.

Ważnym elementem świadomej ekologii jest również dbanie o całkowite wykorzystanie przetwarzanego materiału. Odpady poprodukcyjne są równie groźne dla środowiska co pyły przemysłowe i emitowane gazy. Również w tym zakresie firma Herding wysuwa się na prowadzenie, wprowadzając politykę Zero Waste. Oznacza to, że systemy filtracyjne Herding nie pozwalają na zanieczyszczenie materiałów, które mogą dzięki temu zostać powtórnie wykorzystane.

Jest jeszcze jeden niezwykle ważny atut systemów filtracyjnych Herding. Atutem tym jest trwałość i niezawodność zastosowanych materiałów filtracyjnych. Odpylanie nie wymaga już przestojów w pracy i problemów z jednorazowymi pojemnikami na odpady. Jakość filtrów Herding to kolejny dowód na myślenie ekologiczne. Maszyny przemysłowe, które nie są zagrożone pyłami przemysłowymi, funkcjonują sprawnie i długo bez potrzeby ich napraw lub wymiany, co także ma negatywny wpływ na środowisko naturalne.