logotyp
61 102 74 40
61 102 74 40 biuro@technologiefiltracyjne.pl
ul. Jeżynowa 29, 62-080 Sady
NIP: 800 900 10 20
Menu
Menu
29.01.2023

Zastosowanie filtrów mokrych w odpylaniu przemysłowym

Filtry przemysłowe Serwis

Niebezpieczeństwo zapłonu lub powstania pożaru na terenie zakładu produkcyjnego lub fabryki jest zagrożeniem, które może narazić zdrowie lub życie pracowników, ale też negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie firmy oraz skazać zakład na olbrzymie straty finansowe. Materiały łatwopalne oraz powstające pyły przemysłowe, które również mogą szybko ulec zapłonowi stanowią wyzwanie dla całego personelu.

Najnowsze technologie i innowacyjne konstrukcje filtrów przemysłowych nie pozostawiają jednak przedsiębiorców bez odpowiednich zabezpieczeń i ochrony. Jednym z najnowocześniejszych i najbezpieczniejszych rozwiązań są filtry mokre.

Filtry mokre, czyli jakie?

Skoro mowa o zagrożeniu pożarowym, to pierwsze, co przychodzi na myśl, to oczywiście woda. Okazuje się bowiem, że jej zalety można wykorzystać nie tylko przy gaszeniu ognia, ale również przeciwdziałać możliwości zapalenia się pyłów przemysłowych. Jest to szczególnie istotne w takich gałęziach przemysłu jak papierniczy, gumiarski czy tworzyw sztucznych i plastiku. We wszystkich tego typu zakładach stężenie cząstek pyłów produkcyjnych jest na tyle wysokie, że konieczne jest ich jak najszybsze izolowanie z powietrza i zabezpieczenie. W filtrach mokrych wykorzystano duże zdolności separacyjne i filtracyjne wody. Cząsteczki z zanieczyszczonego powietrza, nawet te o grubszej frakcji, w kontakcie ze strumieniem wody zostają przechwycone przez ciecz. Następnie osadzają się wraz z wodą.

Dlaczego warto inwestować w filtry mokre?

Jest ku temu kilka niezwykle ważnych powodów:

  • jak łatwo zrozumieć, woda jest środkiem neutralnym chemicznie, a zatem bezpiecznym w trakcie stosowania w procesie odpylania, jak również nie szkodzi środowisku naturalnemu;
  • woda odseparowuje nawet najmniejsze cząstki pyłów przemysłowych;
  • woda nie pozwala osadzać się pyłom wewnątrz komory filtracyjnej;
  • woda chroni komorę filtracyjną przed możliwym wybuchem lub zapaleniem się pyłów w komorze;
  • woda wraz z przechwyconymi cząstkami opada do zbiorników, zachowując jednocześnie czystość samej komory filtracyjnej;
  • filtr mokry nie musi być dodatkowo czyszczony, co eliminuje konieczność przestojów w jego pracy;
  • wydłuża się znacząco bezawaryjna praca wszystkich elementów filtrujących;
  • łatwość obsługi – wystarczy okresowo uzupełniać wodę i wybierać osadzone w postaci mułu zanieczyszczenia z pyłów przemysłowych.

Filtry mokre skutecznie można również stosować tam, gdzie zachodzi konieczność wygaszania iskier powstałych podczas procesów spawania, cięcia czy szlifowania.