logotyp
61 102 74 40
61 102 74 40 biuro@technologiefiltracyjne.pl
ul. Jeżynowa 29, 62-080 Sady
NIP: 800 900 10 20
Menu
Menu
26.10.2022

Rozwiązanie od firmy Herding dla odpylania pyłów ekstremalnie ściernych

Konwencjonalne media filtracyjne mogą charakteryzować się wysoką skutecznością separacji lub oferować możliwość odzyskania materiału, jednak kiedy przychodzi do filtracji pyłów ściernych, ich trwałość i żywotność okazuje się bardzo zawodna. Opracowana przez Herding technologia filtrów spiekanych pozwala na skuteczne odpylanie pyłów twardych jak diament przez wiele lat bez szkody dla medium filtracyjnego. Przybliżamy proces odprowadzania pyłów powstających przy produkcji tabularoxidu. 

Problemy, jakie może generować pył ekstremalnie ścierny 

Tabularoxid to wysokospieczony tlenek glinu (Al2O3). W skali twardości minerałów Mohsa, plasuje się w grupie 9. Dla porównania diament jest odpowiada twardości w grupie 10! Tabularoxid ze względu na swoją twardość i odporność na ścieranie jest używany do produkcji ceramiki sanitarnej i szybkoobrotowej oraz do wykładania zbiorników służących do topienia i wielkich pieców. Produkcja tabuloxidu odbywa się za pośrednictwem sterowanych procesowo systemów instalacyjnych. Na poszczególnych etapach produkcji powstają pyły ścierne, co stawia niezwykle wysokie wymagania w zakresie zużycia eksploatacyjnego urządzeń odciągowych i jednostek filtrujących.

Jakim wymaganiom przy realizacji projektu musiał sprostać Herding? 

Przy pracy z ekstremalnie ściernymi pyłami niezwykle ważna jest ochrona przed zużyciem układu ssącego i filtrującego. Tylko najwyższa klasa systemu filtracyjnego jest w stanie sprostać wymaganiom w zakresie dyspozycyjności i skuteczności urządzenia. Ponadto w firmie, w której realizacji podjął się Herding, wywiew przepływu powietrza miał wynosić 15 000 m3/h, a zawartość pyłu w czystym gazie nie mogła przekraczać 1 mg/m3. System miał być wyposażony w czujniki pozwalające na samokontrolę zawartości pyłu w czystym gazie i umożliwiać recyrkulację oczyszczonego powietrza. 

Jednostki filtrujące w systemie dla klienta miały być eksploatowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, co jest ogromnym wyzwaniem dla większości mediów filtracyjnych. Dodatkowo system miał być tani w eksploatacji i pozwalać na odzyskiwanie oddzielonego z powietrza materiału. 

Nasze rozwiązanie 

Zakładając filtrację ekstremalnie ściernych pyłów, wykorzystano mocne filtry płytowe ze spieku sztywnego Herding. Środki inżynieryjne zostały skierowane na ochronę przed zużyciem elementów peryferyjnych. W tym celu zastosowano specjalną okładzinę i rozwiązania konstrukcyjne oraz przeprowadzono optymalizację przepływu. Pozwoliło to na opracowanie najbardziej optymalnego systemu odpylania szczególnie trudnych materiałów. Specjalne rozwiązania w systemie orurowania, obszarze wlotu i przy wyładunku produktu zapobiegają przedwczesnej awarii jednostki spowodowanej zużyciem i zapewniają wysoką dyspozycyjność systemu. Automatyczne monitorowanie czystego gazu zapewnia dodatkową niezawodność pracy.

Schemat systemu stworzonego na potrzeby klienta 

 1. Odpylanie opakowania i stacje BIG-BAG
 2. kruszarka
 3. Przenośnik taśmowy
 4. Ekran
 5. Platforma Z na górze
 6. Dostarczanie taśmowe
 7. Podajnik taśmowy
 8. Podajnik ręczny
 9. Urządzenie do rozładunku big-bagów
 10. Linia odbiorcza gazu surowego (pakowanie)
 11. Linia czystego gazu (powietrze obiegowe)
 12. Urządzenie filtrujące Herding

Jakie efekty osiągnięto? 

Od początku 2005 roku jednostka filtracyjna Herding® pracuje niezawodnie w trybie ciągłym i zapewnia operatorowi wysoką dyspozycyjność i wydajność sprzętu produkcyjnego. Przefiltrowany pył tabularoxidu jest kierowany z powrotem przez przenośnik taśmowy do procesu produkcyjnego. Odzyskiwanie produktu z dużej ilości pyłu pozwala na znaczną oszczędność kosztów. Wartości emisji mogłyby ulec wyraźnej poprawie. Czyste powietrze wylotowe z urządzenia filtrującego z płyt spiekanych Herding jest w 100% kierowane z powrotem do warsztatu. Ilość pyłu resztkowego bez dodatkowego filtra wynosi od 0,1 do 0,2 mg/m3. Jest więc znacznie poniżej wymaganej wartości gazu czystego tabuloxidu dla pracy z powietrzem obiegowym. Obszerna ochrona przed zużyciem jednostki filtrującej, systemu odprowadzania produktu i orurowania działa zadowalająco. Długa żywotność systemu Herding pozwala na oszczędność na złożonych naprawach oraz wymianie części zamiennych i zużywających się. 

Jeśli potrzebujesz niezawodnego i wyjątkowo trwałego systemu filtrującego do pracy w naprawdę trudnych warunkach, zapraszamy do współpracy. Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami

Adres

ul. Jeżynowa 29, 62-080 Sady

Telefon 61 102 74 40


  np. Jan Kowalski

  Treść twojej wiadomości...


   np. Jan Kowalski

   Treść twojej wiadomości...